kontakt

Rejon Budowy Dróg i Mostów
w Krośnie sp. z o.o.
38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38
tel. 13 432 34 61,
fax. 13 432 38 06
www.rbdim.pl
sekretariat@rbdim.pl

Prezes Zarządu: Andrzej Zygar 
13 42 00 401 azygar@rbdim.pl
Członek Zarządu Dyrektor ds. Zaplecza Technicznego                                       i Administracji:       Jerzy Cisło   13 42 00 404

 Członek Zarządu Dyrektor ds. przygotowania   i realizacji produkcji:             Bartosz Zdzieba   13 43 23 461   bartzdzieba@gmail.com   bzdzieba@rbdim.pl


Główny Księgowy
Jadwiga Szewczyk
13 42 00 402
ksiegowosc@rbdim.pl
szewczyk-j@wp.pl

 

Kierownik Działu Techniczno-Ekonomicznego
Adam Jarosz
13 42 00 407
tech@rbdim.pl


Specjalista d/s Kadr i Płac
Pernal Anna
13 42 00 406
kadry@rbdim.pl


Kierownik Działu Zaopatrzenia i Administracji
Jerzy Cisło
13 42 00 404
zaopatrzenie@rbdim.pl


Kierownik Warsztatu i Zaplecza Technicznego
Jan Błaszczyk
13 42 00 411
transport@rbdim.pl


Kierownik Laboratorium
Dominika Gazda
13 43 152 36
laboratorium@rbdim.pl


Kierownik Wytwórni Mas Bitumicznych
Wiesław Żychowski
13 43 152 36
wmb@rbdim.pl


Kierownik Wytwórni Mas Mineralnych Na Zimno
Artur Krauz
13 43 152 36
beton@rbdim.pl
http://www.beton.rbdim.pl

Grupa Robót Brzozów  13 43 415 62

krbrzozow@rbdim.pl