Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o.o.

38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38
13 432 34 61
fax. 13 432 38 06
 www.rbdim.pl
 sekretariat@rbdim.pl

budynek RBDIM

Prezes Zarządu

  Andrzej Zygar  
  13 432 34 61
  azygar@rbdim.pl

Członek Zarządu Dyrektor ds. Zaplecza Technicznego i Administracji

  Jerzy Cisło  
  13 42 00 404

Członek Zarządu Dyrektor ds. przygotowania i realizacji produkcji

  Bartosz Zdzieba
  13 43 23 461
  bartzdzieba@gmail.com
  bzdzieba@rbdim.pl

Główny Księgowy

  Anna Mazur
  13 42 00 402
  ksiegowa@rbdim.pl

Dział Kadr Płac i Spraw Socjalnych

  Ewa Zygar
  13 42 00 406
  kadry@rbdim.pl

Wytwórnia Mas Bitumicznych i Betonowych w Pustynach

Kierownik

  Wiesław Żychowski
  Z-ca Artur Krauz
  13 43 152 36
  beton@rbdim.pl
  http://www.beton.rbdim.pl

Dział Techniczny, zapytania ofertowe

Kierownik

  Adam Jarosz
  13 42 00 407
  tech@rbdim.pl

Laboratorium Drogowe

Kierownik

  Dominika Gazda
  13 43 152 36
  laboratorium@rbdim.pl

Dział Zaopatrzenia i Administracji

Kierownik

 Jerzy Cisło
 13 42 00 404
 zaopatrzenie@rbdim.pl

Dział Zaopatrzenia i Administracji

Kierownik

 Jerzy Cisło
 13 42 00 404
 zaopatrzenie@rbdim.pl

Warsztat i Zaplecze Techniczne

Kierownik

  Jerzy Szczypka
  13 42 00 414

Kierownictwo Grupy Robót Drogowo – Mostowych w Pustynach

Kierownik

  Bartosz Zdzieba
  13 43 23 461

Oddział w Brzozowie

  13 43 415 62
  krbrzozow@rbdim.pl

Specjalista ds. Warsztatu i Zaplecza Technicznego

  Paweł Błaszczyk
  13 42 00 411
  transport@rbdim.pl

Stacja Paliw

38-400 Krosno
ul. Tysiąclecia 38
  13 42 00 412